Trainingen en advies bij uitzending
Voorbereiding op uitzending mentaal en cultureel

De training "voorbereiding op uitzending" biedt een complete mentale voorbereiding op uitzending naar het buitenland.

Uitgezonden worden naar een ander land is allesbehalve simpel. Een langdurig verblijf in een volstrekt andere culturele en sociale omgeving is van een geheel andere orde dan een verre vakantie. Door alle beschikbare informatie denken we al gauw dat we een goed beeld hebben van wat ons straks op onze nieuwe bestemming in het buitenland te wachten staat.

Deskundigen die naar het buitenland worden uitgezonden hebben hun specifieke vakkennis paraat, maar hoe gaan zij in de nieuwe omgeving hun draai vinden? Ze worden sterk op de proef gesteld en zekerheden zijn ineens niet zo zeker meer. "Normaal" bestaat niet meer en dat brengt hen in verwarring. Die verwarring is eigenlijk al een stukje cultuurschok.

Zijn zij voldoende opgewassen tegen sterk hiërarchische verhoudingen op het werk, tegen andere omgangsvormen en communicatiestijlen? Sociaal-cultureel zitten de landen van bestemming volstrekt anders in elkaar dan zij gewend zijn. Zijn hun verwachtingen realistisch? Welke rol en positie gaan ze in hun nieuwe omgeving invullen en hoe gaat de omgeving op hen reageren? Leven en werken in een volstrekt andere culturele omgeving vergt een bewuste voorbereiding.

In de nieuwe omgeving zullen vanaf de eerste dag allerlei keuzes gemaakt moeten worden, maar wat moet daarbij onze leidraad zijn. Hoe gemotiveerd we ook zijn voor ons werk en verblijf op onze buitenlandse bestemming, we zullen ons eerst als een vreemde eend in de bijt voelen. We zullen moeten wennen aan heel veel nieuwe dagelijkse ervaringen en onze weg letterlijk en figuurlijk weer gaan vinden. Dit gewenningsproces roept vaak stress en weerstand op.

Deze training biedt vaardigheden en inzichten om met deze uitdagingen succesvol om te kunnen gaan.

De training is bedoeld voor iedereen die voor langere tijd in het buitenland gaat werken en duurt 8 dagdelen verspreid over 3 tot 4 dagen.

Deze training heeft een maximum groepsgrootte van 10 deelnemers.

Inhoud:

Er wordt aandacht besteed aan motivatie en verwachtingen, zelfreflectie over de nieuwe rol en positie, houding en gedrag, cultuur en interculturele communicatie, cultuurschok en aan het omgaan met stress en conflictsituaties. Neem voor het programma of voor een maatwerktraining contact op met bacoconsult@planet.nl

Top

Voorbereiding op uitzending praktisch

Bij een uitzending naar het buitenland komen naast een mentale voorbereiding ook veel praktische zaken kijken.
In deze praktische en informatieve sessie besteden we aandacht aan onderwerpen zoals huisvesting; onderwijs voor de kinderen; medische voorbereiding en medische zorg in het buitenland; wat neem je mee; formele documenten; huishoudelijk personeel; belasting zaken, verzekeringszaken; een vochtig klimaat; stroomonderbrekingen en spanningsschommelingen; etc.

Deze sessie duurt één dag (twee tot drie dagdelen)

Top

Voorbereiding op uitzending van de partner

Frequent worden expats naar het buitenland vergezeld door hun partner en kinderen. Daarbij wordt vaak onderschat hoe moeilijk deze overgang voor de partner is. In vergelijking met de contractant is de partner sterker op zich zelf aangewezen om een zinvolle levensinvulling te vinden en het aanpassingsproces aan de nieuwe omstandigheden goed te laten verlopen.

Een succesvolle uitzending naar het buitenland hangt voor een groot deel af van de mate waarin de partner zijn of haar plek in de nieuwe omgeving vindt. Contractant én partner hebben daar samen mee te maken en zijn daarbij van elkaar afhankelijk. Deelname aan deze training is daarom niet uitsluitend voor de partner bedoeld maar ook voor de contractant.

Naast een verkorte behandeling van de onderwerpen uit de training "Voorbereiding op uitzending (Mentaal en Cultureel)" komen hier tevens aspecten aan de orde waarmee juist de "thuis zittende" partner geconfronteerd wordt.

Deze training duurt 2 dagen (4 tot 5 dagdelen) en heeft een maximum groepsgrootte van 10 deelnemers.

Voor combinaties van de trainingen "Voorbereiding op uitzending" en "Partner voorbereiding op uitzending" kunt u contact opnemen met bacoconsult@planet.nl

Top

Training ontwikkelingsbeleid

De wereld is ongelijk verdeeld en met ontwikkelingssamenwerking proberen overheden en particuliere organisaties daar wat aan te doen. Werkt dat? Ontwikkeling is een complex proces, waar we iets van moeten begrijpen om te kunnen inschatten of een bepaald beleid voor ontwikkelingssamenwerking zin heeft.

Deze training gaat over ontwikkelingsprocessen , over de verschillende beleidskeuzes voor ontwikkelingssamenwerking gedurende de afgelopen 60 jaar en over actuele trends binnen ontwikkelingssamenwerking. We kijken hierbij naar Nederland, naar Europa en naar de internationale instituten zoals de VN, de Wereld Bank en IMF.

De training duurt drie dagen (6 tot 8 dagdelen) met een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers.

Deze training is bedoeld voor startende ontwikkelingswerkers, voor medewerkers van ontwikkelingsorganisaties en voor jongeren die op het terrein van ontwikkelingssamenwerking actief willen worden.

Neem voor het programma of voor een maatwerktraining contact op met bacoconsult@planet.nl

Top

Training project cycle management

Projecten en programma's dienen goed ingebed te zijn in de lokale context. Doelstellingen moeten helder en realistisch zijn en de gekozen strategieën om de doelen te bereiken eveneens. Tijdens de gehele duur van een project of programma dient elke stap zorgvuldig bekeken te worden en de vraag die doorlopend gesteld en beantwoord moet worden luidt 'zijn we op de goede weg'?

Diverse methodieken kunnen behulpzaam zijn bij het systematisch en zorgvuldig voorbereiden, uitvoeren en duurzaam maken van de activiteiten in het project of programma.

Project Cycle Management (PCM) is zo'n methodiek. Tijdens de training worden realistische projecten als voorbeeld genomen om alle fasen en aspecten van PCM helder te behandelen.

Deze training is bedoeld voor startende ontwikkelingswerkers, voor medewerkers van ontwikkelingsorganisaties en voor jongeren die op het terrein van ontwikkelingssamenwerking actief willen worden. Ook aan nieuwe particuliere initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking biedt deze training een concrete stap op weg naar verdere professionalisering.

De training duurt drie dagen (6 tot 8 dagdelen) met een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers.

Neem voor het programma of voor een maatwerktraining contact op met bacoconsult@planet.nl

Top

Training intercultureel onderhandelen

Succesvol zaken doen in het buitenland vereist een specifieke combinatie van houding en gedrag, sensitiviteit en kennis van lokale waarden en omgangsvormen.
De training 'Intercultureel onderhandelen' biedt vertegenwoordigers uit alle sectoren van de samenleving die in het buitenland met onderhandelingsronden te maken krijgen een praktisch en handig inzicht in het interculturele onderhandelingsproces.
Specifieke aandacht wordt gewijd aan de culturele context van landen van bestemming.

De training duurt twee dagen (4 tot 5 dagdelen) met een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers.

Neem voor het programma of voor een maatwerktraining contact op met bacoconsult@planet.nl


Top

Training in coaching

Medewerkers van organisaties zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden krijgen vaak een coach aangewezen die hen in hun persoonlijke groei en werk kan ondersteunen.
Deze coaches zijn vaak echter project managers of coördinatoren en worden geacht de coaching er bij te doen. Doorgaans ontbreekt een opleiding of training als coach.

Baco Consult biedt met deze training een set aan basisvaardigheden, inzicht en hulpmiddelen voor medewerkers met coaching verantwoordelijkheid, waardoor de kwaliteit van het coachingswerk verbetert.

De training duurt twee dagen (4 tot 5 dagdelen) met een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers.

Neem voor het programma of voor een maatwerktraining contact op met bacoconsult@planet.nl

Top